• Ροδάκι στήριξης 48mm σωλήνας 200mm ρόδα
    Details